Fape +60 és Fape +60 x2 formaldehid tesztkamrák


Láthatatlan veszélyek felismerése, az EN 717-2 szabvány szerint, az autóipar és a feldolgozóipar számára.

Emisszió tesztelés, formaldehid tesztkamrák

Fape +60
Az alkalmazott tesztkamrát arra használják, hogy megállapítsák kibocsátanak-e formaldehidet az olyan anyagok, amelyek ilyen kibocsátására képesek. A vizsgálathoz szükség van annak pontos és megismételhető megállapítására, hogy a fa anyagok és alkatrészek mennyi formaldehidet bocsátanak ki magukból. 

Fape +60 x2
A rendszer hasonlóan működik, mint a FAPE +60, de két vizsgálóedénnyel van felszerelve, amelyek egymástól függetlenül használhatók. A képernyőn láthatók mindkét edény vizsgálati körülményei (egy kijelzés mindegyik tesztedényhez).

Weiss emisszió tesztelés, formaldehid tesztkamra

Felhasználási terület:


 •  Autóipar 

 •  Fafeldolgozó-ipar 

 •  Anyagvizsgáló kutató intézetek 

 •  Teszt laboratóriumok

Weiss emisszió tesztelés, formaldehid tesztkamra

Külső méretek:


 • Magasság: kb. 1050mm 

 • Szélessége kb. 600mm 

 • Mélysége kb. 680mm

A vizsgálati tér méretei: 


 • Henger Ø 96mm

 • Mélysége kb. 555mm
 • Teszt hely hőmérséklete: állandó értékű, +60°C

 • Hőmérséklet állandósága: ±0,5K

 • Harmatpont-hőmérséklet (szilikagél szárítóval): kb. -6°C

 • A levegő relatív páratartalma: ≤2 % -r. h.

 • Levegő mennyiség: 60 l/h

 • A levegőmennyiség állandósága: ≤ ±3 l/h

 • Mágnes szelepek, automatikusan megfordíthatók: 5db

 • Tápfeszültség: 230 V; 1 fázis + N + PE; 50Hz

 • Csatlakoztatott terhelés: 1,5kVA

Jellemzők:


 • A vizsgálótérben felmelegítjük a levegőt állandó +60°C ±0,5K hőmérsékletre és folyamatosan tisztítjuk 60 l/h előre kondicionált levegővel.

 • A vizsgálandó alkatrészeket a tesztkamrába helyezzük. A tesztkamra légmentesen zárt kialakítású.

 • Hőmérsékletkondicionálását a falakon kersztül és egy hűtőfolyadék szivattyús áramkörrel oldjuk meg.

 • A tesztkamra szivárgásmentességét nyomásérzékelővel figyeljük, és az állapot az érintőképernyőn (kezelő táblán) jelenik meg.
 • A túlnyomás beállítása manuálisan történik egy kézi vezérlő szelep segítségével (1000 - 1200Pa).

 • A tesztkamrában a formaldehid gáz elkeveredik a beszívott levegővel, majd a levegő kivezető nyíláson keresztül desztillált vízzel feltöltött öblös palackokba kerül.  A korábban gázként felszabadult formaldehidet feloldjuk a vízben.

 • A kimenő levegőt mágnesszelepekkel ötfelé osztjuk szét.  A levegő szabadon távozhat a környezetbe vagy négy különálló öblös palackba vezethető (nem részei a leszállított berendezésnek). Ezt a folyamatot időzítő készülék vezérli.