Kormányrendelet a fl€uortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységekről

Felhívjuk a figyelmet, hogy a hűtő tesztberendezéseket érintő kormányrendelet megszegése esetén – nyilvántartási-, regisztrációs kötelezettség, szivárgásvizsgálat elmulasztása stb. – komoly, immár hatósági bírságok kiszabása várható.

Kormányrendelet - üvegháztartású gázokról
Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy a telephelyeken működő hűtő tesztberendezések (pl. Weiss Technik) üzemeltetését is érintő jogszabályi változás lépett életbe.

2015. február 18. napján hatályba lépett a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 14/2015. (II.10.) kormányrendelet, és egyúttal hatályát vesztette a 310/2008 (XII.21.) kormányrendelet.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a rendelet megszegése esetén (pl. nyilvántartási-, regisztrációs kötelezettség, szivárgásvizsgálat elmulasztása stb.) komoly, immár hatósági bírságok kiszabása várható (ld. 715. oldal): akár több 100.000 Ft hűtőkörönként.
 
A korábban működő Országos Monitoring és Képesítő Testület (OMKT / HLH-Monitoring) adatbázis és monitoring-rendszer kezelési és üzemeltetési, képesítési és vizsgáztató, valamint ellenőrzési, és minden ehhez kapcsolódó feladatát 2015. február 18. napjával a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság látja el.

Az új szabályozás adta hatósági feladatok és folyamatok kialakítása folyamatos.
Az átmenet folyamatos biztosítása érdekében a képzési, képesítési és nyilvántartási rendszer eredeti formájában működik tovább egészen 2016. január 1. napjáig.
 
További részletekről a hatóság hivatalos oldalán ad tájékoztatást.

Kérdés esetén állunk szíves rendelkezésükre!